1.
ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КНК. 2018;6(1):56-68. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39