1.
СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. КНК. 2018;1(1):48-57. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29