1.
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА. КНК. 2024;12(1). Accessed July 13, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/281