1.
WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ. КНК. 2024;12(1). Accessed July 13, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280