1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КНК. 2018;1(1):42-47. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28