1.
ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. КНК. 2022;11(1):64-72. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271