1.
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. КНК. 2021;10(1):11-15. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261