1.
СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS. КНК. 2018;7(1):125-131. Accessed July 20, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218