1.
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 1 (2016). КНК. 2018;5(1). doi:10.6666/кнк.v5i1.18