1.
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015). КНК. 2018;4(4). doi:10.6666/кнк.v4i4.17