1.
ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. КНК. 2018;2(4):9-14. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160