1.
КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ. КНК. 2018;3(1):40-44. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153