1.
ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. КНК. 2018;3(4):131-137. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/123