1.
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 3 (2014). КНК. 2018;3(3). doi:10.6666/кнк.v3i3.12