1.
ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX. КНК. 2018;3(4):26-40. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112