1.
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 2 (2014). КНК. 2018;3(2). doi:10.6666/кнк.v3i2.11