1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КНК. 2015;4(1):3-13. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101