(1)
Toshkov, A.; Zhelev, Y.; Nikolova, E.; Zaharieva, M. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КНК 2018, 4, 72-84.