(1)
Jecheva, V.; Nikolova, E. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КНК 2018, 5, 7-11.