(1)
Ivanov, I.; Vanteva, V.; Georgieva, P. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. КНК 2018, 6, 69-98.