(1)
ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КНК 2018, 6 (1), 56-68.