(1)
WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ. КНК 2024, 12 (1).