(1)
Minchev, D. СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА РАДАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛ НА РАДАР. КНК 2021, 10, 60-70.