(1)
Toskov, B.; Toskova, A. НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КНК 2018, 7, 100-106.