(1)
Nikolova, E. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КНК 2018, 7, 93-99.