(1)
Ivanov, A.; Georgieva, P. КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ. КНК 2018, 7, 46-52.