(1)
СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ. КНК 2018, 2 (2), 31-40.