(1)
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 1 (2016). КНК 2018, 5 (1). https://doi.org/10.6666/кнк.v5i1.18.