(1)
Toshkov, A. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КНК 2018, 2, 2-9.