(1)
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015). КНК 2018, 4 (4). https://doi.org/10.6666/кнк.v4i4.17.