(1)
Jecheva, V. СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КНК 2018, 3, 52-61.