(1)
Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 3 (2014). КНК 2018, 3 (3). https://doi.org/10.6666/кнк.v3i3.12.