(1)
Georgiev, G.; Balabanova, I. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КНК 2018, 4, 85-94.