(1)
Kravjar, J. НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г. КНК 2018, 4, 66-70.