(1)
Kasakliev, N. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. КНК 2015, 4, 57-65.