(1)
Kolev, I.; Koleva, E. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КНК 2015, 4, 3-13.