[1]
Toshkov, A., Zhelev, Y., Nikolova, E. и Zaharieva, M. 2018. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 4, 3 (Май 2018), 72-84.