[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 2, № 3 (2013). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 2, 3 (Май 2018).