[1]
2018. ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 2 (May 2018), 17–24.