[1]
Toshkov, A. 2018. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 2 (Май 2018), 3-9.