[1]
Miteva, M., Doycheva, A. и Stancheva, N. 2018. ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 4 (Май 2018), 39-43.