[1]
Toshkov, A. 2018. Списание Компютърни науки и комуникации, Том 1, № 1 (2012). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 1, 1 (Май 2018).