[1]
Doycheva, A., Ivanova, V., Stoyanov, S. и Doychev, E. 2018. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 5, 4 (Май 2018), 18-22.