[1]
2024. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 12, 1 (Mar. 2024), 37–44.