[1]
2024. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 12, 1 (Jan. 2024).