[1]
2018. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 1, 1 (May 2018), 42–47.