[1]
Jecheva, V. и Nikolova, E. 2018. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 1, 1 (Май 2018), 42-47.