[1]
2024. WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 12, 1 (Jan. 2024).