[1]
2022. ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 11, 1 (Dec. 2022), 64–72.