[1]
Dragneva, N. 2020. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ. 9, 1 (Дек 2020), 49-55.